1. Panel administracyjny

Pierwszym krokiem jest wybór systemu i zmiana hasła - robimy to tutaj.

Ja postawiłem na slackware 14.1 x86_64 minimal.

Następnie podajemy nowe hasło roota do serwera (nie panelu!) i to w zasadzie wszystko. Możemy jeszcze aktywować TUN/TAP i FTP ale narazie nie jest to potrzebne.

2. SSH

Tworzymy parę kluczy asymetrycznych u siebie, lokalnie.

# -N "" nie pyta o passphrase (opcjonalne)

ssh-keygen -f $HOME/.ssh/keys/mikrus -N ""

Wpisujemy serwer w konfigurację ssh pamiętając o właściwym porcie.

# vim $HOME/.ssh/config

Host mikrus
	HostName srv02.mikr.us
	Port 10515
	IdentityFile /home/artur/.ssh/keys/mikrus
	IdentitiesOnly yes
	User root

Wysyłamy klucz publiczny do serwera

# przy wysyłaniu serwer powinien poprosić o hasło dla roota
# wtedy podajemy wcześniej ustawione hasło w panelu

ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/keys/mikrus.pub mikrus

Logujemy się do serwera

ssh mikrus

Dopisujemy konfigurację usługi ssh

cat <<EOF >> /etc/ssh/sshd_config
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no
EOF

Restart sshd

/etc/rc.d/rc.sshd restart

Otwórz nowe okno terminala i połącz się jeszcze raz by przetestować konfiugrację. Nie zamykaj starego okna! W razie błędu zostaniesz odcięty od dostępu.

ssh mikrus

Jeśli wszystko się udało to teraz możesz się dużo łatwiej logować na serwer.

3. Manager pakietów

slackpkg update gpg
slackpkg update

Więcej na ten temat jest tutaj.

4. Inne

Domyślnie slack ma zainstalowanego elvisa - to taki lepszy vi ale gorszy vim. Całkiem fajny i bardzo szybki program. Niestety, nawyk sprawia, że często piszę vim zamiast elvis co można łatwo naprawić tworząc link symboliczny. Można tez zainstalować vim.

ln -s /usr/bin/elvis /usr/local/bin/vim

# można też zainstalować vima
slackpkg install vim

Jest jescze drobny lecz denerwujący błąd z wyświetlaniem programów używających całego ekranu terminala (takich jak vim właśnie).

echo 'export TERM=xterm' >> ~root/.profile